Yönetmelik ve Yönergeler

Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Namık Kemal Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri
Namık Kemal Üniversitesi Önlisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
Namık Kemal Üniversitesi İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disipllin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Namık Kemal Üniversitesi Diploma Yönergesi
Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mesleki İşyeri Uygulama Eğitimi Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisasn ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi