Sevgili Öğrencimiz;

 

Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 • 2018 ÖSYS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizin 01 – 05 Ekim 2018 tarihleri arasında yerleştikleri fakülte/yüksekokulu dekanlıklarına/müdürlüklerine  aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen başvurmaları halinde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

 • Kayıt için verilen sürelerde kayıt işlemini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

 • ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamaz. Durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 

 • Askerlik ile İlgili Hükümler

 

 1. Askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 2. İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar
 3. Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar ;

 

2018-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adaylar askerlik hizmetleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adaylar kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

 

 • Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan öğrencilerin geçici kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2018 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirenlerin kayıtları yapılacak, getiremeyenlerin ise geçici kayıtları silinecektir.

 

 • Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir.
    
 • İkinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler öğrenim ücretlerini 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında bulundukları yerdeki Halk Bankası Şubelerinden ve Vakıfbank ATM lerinden Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci numarası ile ödeyebileceklerdir.

 

 • Bankaya bir önceki yılın Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin tutarlar bildirilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından ödenecek tutarların değiştirilmesi halinde aradaki fark ikinci döneme yansıtılacaktır.

KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Aslı gösterildiği taktirde fotokopi ile de kayıt yapılabilir)
 • 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 •  Öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu. (Sadece İkinci Öğretim Öğrencileri)
 • Askerlik durum belgesi. (Belge getirmesi gerekenler http://ogr.nku.edu.tr/giris.php adresinden duyurulacaktır.) Veriler ÖSYM den alınınca aktif olacaktır.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

 • Çerkezköy MYO Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik: Bu programa başvurabilmek için kapalı mekân, kan, karanlık ve yükseklik gibi fobisi olmamak, boy uzunluğunun erkek öğrencilerde en az 1,67 m, kız öğrencilerde 1,60 m ve boyun 1 m'den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'den fazla fark olmamak (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır.), kayıt sırasında bedensel ve psikolojik yapısının itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduklarını tam teşekküllü devlet ve üniversite hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekmektedir.
 • Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı: Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
 • Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Programı: Bu programa başvurabilmek için
 • Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. Programa kayıt yaptıracak öğrenciler, Yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini giymek zorundadırlar. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir.

 

KATKI PAYI ve ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

 • Kaydını yerleştikleri fakülte/yüksekokulda kaydını yaptıran öğrencilerimizin DERS KAYITLARI yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları  tarafından yapılacaktır.

 

 • İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını gösteren belge ile başvurmaları halinde, öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

 

 • Engelli öğrencilerimiz engel oranını gösteren sağlık raporunu ile başvurmaları halinde, engel oranı kadar indirimli öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

 

 

 

DERS KAYITLARI

 

 • Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları  tarafından yapılacaktır. İkinci öğretim öğrencilerinin 05 Ekim 2018 tarihine kadar öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.)

 

 • -Birinci öğretime kayıt yaptıran öğrenciler harç ücreti yatırmayacaklardır. Ancak ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler son kayıt yaptırdıkları  programın harcını öderler. (Aynı anda iki ön lisans veya aynı anda iki lisans programına kayıt yaptırılamaz)

 

 

 

Öğrenci Numarası, öğrenim ücretini tutarı ve askerlik durumu için tıklayınız  (Veriler ÖSYM’den alınınca aktif olacak)

 

 

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar:   

- Daha önce yükseköğretim kurumlarında başarmış olduğunuz dersler için en geç 08.10.2018 tarihine kadar muafiyet talebinde bulunabilirsiniz. Başvuru yapmak için bir dilekçe ile başarmış olduğunuz dersleri gösteren onaylı transkript ve ders içeriklerini kayıtlı bulunduğunuz fakülte/yüksekokula şahsen teslim etmelisiniz. 

-Tüm kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlayan öğrencilerin ders kayıtları bir defaya mahsus Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Takip eden yarıyıllarda öğrencilerin ders kayıtlarını kendilerinin yaptırmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

Fakülte/Yüksekokul  iletişim numaraları için tıklayınız