NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ KURULTAYI 21 ARALIK 2016

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU
Konsey Başkanı İbrahim ALTIN Ziraat Fakültesi
Başkan Yardımcısı Samet BALÇOK Çorlu Meslek Yüksekokulu
Genel Sekreter Ömer KILIÇEL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sayman Fatih MERİNÇ Sağlık Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu Ömer Mehdi ÖZTÜRK Malkara Meslek Yüksekokulu
Çalışma Grupları Sorumlusu Oruç Furkan BİLGİN Veteriner Fakültesi
Eğitim Sorumlusu Maaz AVCI Tıp Fakültesi
     
DENETLEME KURULU
Başkan Tuğsal KOSA Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Üye Hakan İŞCAN Muratlı Meslek Yüksekokulu
Üye Yunus Emre DOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğrenci Konseyi ve Akademik Birim Temsilcileri listesi için tıklayınız.