Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Formlar


Arama

Formlar
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-358 Sınav Notu Sonuç Bildirim Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-651 TNKÜ 20....20..... Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılacak Ders Listesi Formu
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-562 TNKÜ Azami Süre Sonrası Kayıt Kontrol Formu
EYS-FRM-468 TNKÜ Belge İstek Dilekçesi
EYS-FRM-493 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Gezi İçin Ders Sorumlusu Başvuru Formu
EYS-FRM-494 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Geziye Katılacak Öğrenci İçin Beyan Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-488 TNKÜ Bölüm/Program Öğrenci Temsilciliği Aday Başvuru Formu
EYS-FRM-490 TNKÜ Bölüm/Program Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-656 TNKÜ Çevre Etki Planı Formu
EYS-FRM-657 TNKÜ Çevresel Boyut ve Etki Değerlendirme Formu
EYS-FRM-662 TNKÜ Çift Anadal / Yan dal Başvuru Formu
EYS-FRM-476 TNKÜ Ders Notu Yükseltme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-479 TNKÜ Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-471 TNKÜ Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-652 TNKÜ Eşdeğer Dersler Tablosu
EYS-FRM-491 TNKÜ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı Bölümden Ders Alma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-474 TNKÜ Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-485 TNKÜ İkinci Nüsha Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-517 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru Formu
EYS-FRM-521 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitimden Sorumlu Öğretim Elemanı Denetim Formu
EYS-FRM-518 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Faaliyet Rapor Dosyası Teslim Tutanağı
EYS-FRM-519 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşe Başlama Bildiri Formu
EYS-FRM-509 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi İşyeri Değerlendirme Formu
EYS-FRM-510 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-513 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-514 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-511 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-512 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-515 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-516 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-520 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Onay Formu
EYS-FRM-583 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Anket Formu
EYS-FRM-043 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-489 TNKÜ Maddi Yeterlilik Beyan Dilekçesi
EYS-FRM-477 TNKÜ Mazeretli Ders Kayıt Yenileme Dilekçesi
EYS-FRM-581 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Akademik Personel Beklenti Formu
EYS-FRM-584 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İdari Personel Beklenti Formu
EYS-FRM-585 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşverenler-İşletme Yöneticileri- Meslek Örgütü Temsilcileri Beklenti Formu
EYS-FRM-582 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Mezun Beklenti Formu
EYS-FRM-586 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Öğrenci Beklenti Formu
EYS-FRM-484 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Dosyası
EYS-FRM-478 TNKÜ Mezun Öğrenci Bilgi ve Görüş Formu
EYS-FRM-465 TNKÜ Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-623 TNKÜ Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
EYS-FRM-461 TNKÜ Öğrenci İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-223 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı İçin Başvuru Formu
EYS-FRM-217 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Enstitülerde Yeni Yüksek Lisans/Doktora Programı Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-220 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokullarda Yeni Bölüm Altında Anabilim Dalı Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-221 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Mevcut Bölüm/Programlara İlk Defa Öğrenci Alımı Sistem Bilgileri Formu
EYS-FRM-218 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Yeni Bölüm/Program Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-216 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müfredat Değişiklik Formu
EYS-FRM-630 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Pedagojik Formasyon Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-222 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Programla İlgili Bilgiler- Lisans-Önlisans Öğrenci Alımı Formu
EYS-FRM-224 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yaz Okulu Eşdeğer Ders Tablosu
EYS-FRM-219 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formu
EYS-FRM-054 TNKÜ Öğrenci Kimlik Talep Dilekçesi
EYS-FRM-049 TNKÜ Öğrencileri İçin Bedelli Askerlik Nedeniyle İzin Dilekçesi
EYS-FRM-475 TNKÜ Öğrencileri İçin Genel Dilekçe Formu
EYS-FRM-492 TNKÜ Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-480 TNKÜ Öğretim Elemanları İçin Mazeret Sınav Sonucu Bildirme Dilekçesi
EYS-FRM-661 TNKÜ Özel Öğrenci Başvuru Formu
EYS-FRM-647 TNKÜ Öz gelir (Öğrenim Gelirleri) Dağılım Tablosu
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-469 TNKÜ Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-472 TNKÜ Sigorta Başlatma İşlem Formu
EYS-FRM-665 TNKÜ Soruşturmacı Ek Süre Talebi Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-626 TNKÜ Tek Ders Çakışma Durumunda Ders Ekleme Talep Formu
EYS-FRM-463 TNKÜ Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-482 TNKÜ Transkript Belgesi Talep Dilekçesi
EYS-FRM-466 TNKÜ Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-660 TNKÜ Yarıyıl İçi Çalışmaları ile Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkı Oranları Tablosu
EYS-FRM-459 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-460 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Ek-Madde 1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-486 TNKÜ Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Dilekçe
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Dilekçesi
EYS-FRM-470 TNKÜ Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-473 TNKÜ Zorunlu Staj Formu
EYS-FRM-629 Uygulama Dilekçesi