MERKEZİ YERLEŞTİRME (ÖSYM) PUANI İLE YATAY GEÇİŞ YAPACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvurular yatay geçiş yapılacak Fakülte/Yüsekokul öğrenci işleri bürolarına şahsen yapılacaktır .Posta ile yapılan başvurlar kabul edilmeyecektir.

1- Başvuru dilekçesi. (Dilekçede Fakülte/Yüksekokul, bölüm veya programlar açıkça belirtilir. ayrıca hangi Yatay Geçiş Türü ile başvuru yapıldığı belirtilmelidir.)

2- Onaylı Not belgesi (transkript); başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

3- Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.

4- ÖSYM Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

5- Öğrenci Belgesi :  başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumda öğrenci olduğunu gösteren belgenin aslı. (Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabileceğinden öğrenci belgesinde "kayıt şekli"'de belirtilmelidir.)

6- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge : Öğrencinin  kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge

Not: Evraklarında eksiklik olan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.