2019-08-08

2019 Sağlık Alanında Lisans Tamamlama ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 

2019 SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA VE İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

 • 7-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında tüm adaylarımız https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt adaylar için zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.
 • Elektronik kayıt yapan öğrencilerin kayıt yaptıktan sonra mutlaka kayıt olduğunu gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayınız. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri gerekmemektedir.
 • Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için istenilen belgeleri en geç 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında eğitim görecekleri Fakülte / Yüksekokul/ Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Elektronik kayıt yaptıramayan adaylarımızın kayıtları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerekli belgelerle yerleştikleri okullara şahsen veya öğrenci adına alınmış noter vekaleti ile başvurulması halinde yapılacaktır.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez ancak aslının gösterilmesi suretiyle aslının onayı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez ancak aslının gösterilmesi suretiyle aslının onayı Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 • Öğrenci adaylarının kayıtta şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapılması gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Sağlık, askerlik, hükümlülük vb. durumlarda bizzat başvuramayan adayların kayıt işlemleri noter vekaleti ile yapılabilir.
 • Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz.
 • Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Başarı belgesi veya öğrenci belgesi gibi belgeler mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
 • Lise diplomasının aslı veya onaylı sureti
 • Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuç Belgesi Çıktısı,
 • Ön Lisans Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi) Aslı,
 • Ön Lisans Ders İçerikleri Onaylı (e-imzalı kabul edilir)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu (Öğrenim Vakıfbank veya Halkbank şubeleri aracılığı ile öğrenci numarasına yatırılacak.)
 • 29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi, tecilli olanlar için tecil belgesi)
Program Birinci Öğretim Birinci Taksit İkinci Öğretim Birinci Taksit
Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programları 95 TL 577,50 TL
İlahiyat Lisans Tamamlama Programları 142 TL 513,50 TL
Ziraat Lisans Tamamlama Programları 193,50 TL --

Öğrenci Numarası ve öğrenim ücretini tutarı için tıklayınız

(Veriler ÖSYM’den alınınca aktif olacaktır.)