Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2023-03-03

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının Bahar Yarıyılında “Öğretmenlik Uygulaması II” Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine ! Yükseköğretim Kurulu’nun 22.02.2023 tarihli açıklamaları kapsamında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere, “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği ve bu çerçevede;

— Yükseköğretim kurumlarımızdaki Öğretmenlik Programları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile İlahiyat/İslami İlimler Programlarının son sınıf öğrencilerinin talepleri hâlinde bu derse hâlihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri

— Üniversitelerin “Öğretmenlik Uygulaması II” dersi için koordinasyonu sağlamak üzere sorumlu birimler oluşturacağı,

— Öğrencilerin diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edecekleri, belirtilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemizde koordinasyon birimi olarak Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlendirilmiştir.

Konuyla ilgili dilekçe için tıklayınız.