Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi
EYS-ÇZG-005 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Devam Çizelgesi
EYS-ÇZG-004 TNKÜ Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
EYS-EVU-006 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Uygulama Esasları

Form
EYS-FRM-041 Ders Muafiyet ve İntibak Dilekçesi
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-042 Kaydını Donduran Öğrenciler İçin Kayıt Açtırma Formu
EYS-FRM-358 Sınav Notu Sonuç Bildirim Formu
EYS-FRM-337 Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısına İlişkin Form
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-651 TNKÜ 20....20..... Öğretim Yılı Yaz Okulu Açılacak Ders Listesi Formu
EYS-FRM-065 TNKÜ Af Başvuru Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-066 TNKÜ Akademik Çalışma Listesi Ve Puanlama Tablosu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-562 TNKÜ Azami Süre Sonrası Kayıt Kontrol Formu
EYS-FRM-468 TNKÜ Belge İstek Dilekçesi
EYS-FRM-493 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Gezi İçin Ders Sorumlusu Başvuru Formu
EYS-FRM-494 TNKÜ Bilimsel ve Teknik Geziye Katılacak Öğrenci İçin Beyan Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-488 TNKÜ Bölüm/Program Öğrenci Temsilciliği Aday Başvuru Formu
EYS-FRM-490 TNKÜ Bölüm/Program Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-656 TNKÜ Çevre Etki Planı Formu
EYS-FRM-657 TNKÜ Çevresel Boyut ve Etki Değerlendirme Formu
EYS-FRM-662 TNKÜ Çift Anadal / Yan dal Başvuru Formu
EYS-FRM-476 TNKÜ Ders Notu Yükseltme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-479 TNKÜ Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-471 TNKÜ Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-652 TNKÜ Eşdeğer Dersler Tablosu
EYS-FRM-491 TNKÜ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı
EYS-FRM-051 TNKÜ Farklı Bölümden Ders Alma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-474 TNKÜ Görev Süresi Uzatım Dilekçesi
EYS-FRM-052 TNKÜ Harç İade Dilekçesi
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-485 TNKÜ İkinci Nüsha Diploma Talep Dilekçesi
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-517 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru Formu
EYS-FRM-521 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitimden Sorumlu Öğretim Elemanı Denetim Formu
EYS-FRM-518 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Faaliyet Rapor Dosyası Teslim Tutanağı
EYS-FRM-519 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşe Başlama Bildiri Formu
EYS-FRM-509 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi İşyeri Değerlendirme Formu
EYS-FRM-510 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-513 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-514 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Eğitimi Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-511 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-512 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi İşyeri Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-515 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Ara Sınav
EYS-FRM-516 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim İşyeri Uygulaması Dersi Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu-Dönem Sonu Sınavı
EYS-FRM-520 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Onay Formu
EYS-FRM-583 TNKÜ İşletmede Mesleki Eğitim Öğrenci Anket Formu
EYS-FRM-043 TNKÜ Kayıt Dondurma Dilekçesi
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-489 TNKÜ Maddi Yeterlilik Beyan Dilekçesi
EYS-FRM-477 TNKÜ Mazeretli Ders Kayıt Yenileme Dilekçesi
EYS-FRM-581 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Akademik Personel Beklenti Formu
EYS-FRM-584 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İdari Personel Beklenti Formu
EYS-FRM-585 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşverenler-İşletme Yöneticileri- Meslek Örgütü Temsilcileri Beklenti Formu
EYS-FRM-582 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Mezun Beklenti Formu
EYS-FRM-586 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Öğrenci Beklenti Formu
EYS-FRM-484 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Dosyası
EYS-FRM-478 TNKÜ Mezun Öğrenci Bilgi ve Görüş Formu
EYS-FRM-465 TNKÜ Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-623 TNKÜ Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
EYS-FRM-461 TNKÜ Öğrenci İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-223 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı İçin Başvuru Formu
EYS-FRM-217 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Enstitülerde Yeni Yüksek Lisans/Doktora Programı Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-220 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokullarda Yeni Bölüm Altında Anabilim Dalı Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-221 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Mevcut Bölüm/Programlara İlk Defa Öğrenci Alımı Sistem Bilgileri Formu
EYS-FRM-218 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında Yeni Bölüm/Program Açılması Teklif Formu
EYS-FRM-216 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Müfredat Değişiklik Formu
EYS-FRM-630 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Pedagojik Formasyon Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-222 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Programla İlgili Bilgiler- Lisans-Önlisans Öğrenci Alımı Formu
EYS-FRM-224 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yaz Okulu Eşdeğer Ders Tablosu
EYS-FRM-219 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formu
EYS-FRM-054 TNKÜ Öğrenci Kimlik Talep Dilekçesi
EYS-FRM-049 TNKÜ Öğrencileri İçin Bedelli Askerlik Nedeniyle İzin Dilekçesi
EYS-FRM-475 TNKÜ Öğrencileri İçin Genel Dilekçe Formu
EYS-FRM-492 TNKÜ Öğrencinin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme Dilekçesi
EYS-FRM-480 TNKÜ Öğretim Elemanları İçin Mazeret Sınav Sonucu Bildirme Dilekçesi
EYS-FRM-661 TNKÜ Özel Öğrenci Başvuru Formu
EYS-FRM-647 TNKÜ Öz gelir (Öğrenim Gelirleri) Dağılım Tablosu
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-469 TNKÜ Seçmeli Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-061 TNKÜ Sınav Notu İtiraz Dilekçesi
EYS-FRM-472 TNKÜ Sigorta Başlatma İşlem Formu
EYS-FRM-665 TNKÜ Soruşturmacı Ek Süre Talebi Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-626 TNKÜ Tek Ders Çakışma Durumunda Ders Ekleme Talep Formu
EYS-FRM-463 TNKÜ Tek Ders Notunun Sisteme İşlenmesi Formu
EYS-FRM-062 TNKÜ Tek Ders Sınav Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-482 TNKÜ Transkript Belgesi Talep Dilekçesi
EYS-FRM-466 TNKÜ Vize Mazeret Sınavı Başvuru Formu
EYS-FRM-660 TNKÜ Yarıyıl İçi Çalışmaları ile Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkı Oranları Tablosu
EYS-FRM-459 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-460 TNKÜ Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (Ek-Madde 1 Merkezi Puan İle)
EYS-FRM-486 TNKÜ Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Dilekçe
EYS-FRM-063 TNKÜ Yaz Okulu Dilekçesi
EYS-FRM-064 TNKÜ Yaz Okulu Ücret İade Talep Dilekçesi
EYS-FRM-470 TNKÜ Zorunlu Ders Değiştirme Formu
EYS-FRM-473 TNKÜ Zorunlu Staj Formu
EYS-FRM-629 Uygulama Dilekçesi

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-365 Akademik Danışman
EYS-GT-366 Akademik Danışmanlar Kurulu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-411 Birim Eğitim Komisyonu Başkanı
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-412 Birim Mezuniyet Komisyonu Başkanı
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-406 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı
EYS-GT-205 Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-415 Kurum Dışı Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-147 Öğrenci İşleri Daire Başkanı
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-417 Sanayi İş Birliği Komisyonu Üyesi
EYS-GT-401 Staj Komisyonu Başkanı
EYS-GT-400 Staj Komisyonu Üyesi
EYS-GT-179 Şube Müdürü
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-217 Yazı ve Destek İşlemleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-216 Yazı ve Destek İşlemleri Şube Müdürü
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-014 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

Politika
EYS-PO-015 Entegre Yönetim Sistemi Politikası
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-086 TNKÜ Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı
EYS-PR-086 TNKÜ Çevre Boyutları Değerlendirme ve Çevre Etki Planı Hazırlama Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-032 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-049 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-069 TNKÜ Yatay Geçiş İlkeleri

Yönergeler
EYS-YNG-092 TNKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 (Ka1) Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-085 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
EYS-YNG-017 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-094 TNKÜ Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-028 TNKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-084 TNKÜ Lisans Programları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-086 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-082 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-042 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
EYS-YNG-043 TNKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Ön lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-051 TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları Ve Staj Yönergesi
EYS-YNG-052 TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-009 TNKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
EYS-YNG-061 TNKÜ Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-088 TNKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-062 TNKÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-066 TNKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
EYS-YNG-118 TNKÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
EYS-YNG-079 TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-018 TNKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-019 TNKÜ Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-008 TNKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-005 TNKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği