Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


  • Bölüm/ programlardaki yenilikçilik ve girişimcilik temalı ders sayısı
  • Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
  • Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
  • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı
  • Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
  • Rumeli Enstitüsünün kurulması
  • Su Ürünleri MYO’nun kurulması ve binasının tamamlanma oranı