Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönerge ve Yönetmelikler


Arama

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
EYS-EVU-006 TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Uygulama Esasları

Yönergeler
EYS-YNG-092 TNKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi
EYS-YNG-006 TNKÜ Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi
EYS-YNG-007 TNKÜ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 (Ka1) Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yönergesi
EYS-YNG-008 TNKÜ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-085 TNKÜ Çift Anadal Programı Yönergesi
EYS-YNG-017 TNKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
EYS-YNG-018 TNKÜ Diploma Yönergesi
EYS-YNG-094 TNKÜ Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-028 TNKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-031 TNKÜ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
EYS-YNG-084 TNKÜ Lisans Programları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-086 TNKÜ Meslek Yüksekokulları İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-082 TNKÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-042 TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
EYS-YNG-043 TNKÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
EYS-YNG-048 TNKÜ Ön Lisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-047 TNKÜ Ön lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-051 TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Yıl İçi Uygulamaları Ve Staj Yönergesi
EYS-YNG-052 TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem ve Klinik Uygulama Yönergesi
EYS-YNG-009 TNKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
EYS-YNG-061 TNKÜ Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
EYS-YNG-088 TNKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-062 TNKÜ Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi
EYS-YNG-066 TNKÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi
EYS-YNG-071 TNKÜ Yaz Okulu Yönergesi
EYS-YNG-118 TNKÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
EYS-YNG-079 TNKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi Yönergesi

Yönetmelik
EYS-YNT-018 TNKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-019 TNKÜ Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-013 TNKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
EYS-YNT-012 TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-008 TNKÜ Tıp Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
EYS-YNT-005 TNKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği