Yönetmelik ve Yönergeler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Önlisans-Lisans Özel Öğrenci Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Akademik Danışmanlık Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diploma Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mesleki İşyeri Uygulama Eğitimi Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  Türk Müziği Devlet Konservatuvarı  Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  Çorlu Mühendislik Fakültesi STE Uygulama Esasları
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yön. Böl.Yıl İçi Uygulamaları ve Staj Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İntörn Dönem Ve Klinik/Saha Uygulama Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Yönergesi
Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi Yönergesi
Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi
Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Komisyonu Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi